1967(11)
Secolul 20
browsable at Dispozitiv Books (Popa Tatu 20)

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul VII, Nr. 11, Noiembrie, ACAD.—Al. A. Philippide, PREZENTARE ARTISTICĂ—Geta Brătescu, COPERTA—Brâncuși, Coloana Infinită (fotografie: Dan Grigorescu), TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.