1968(3)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 3, Martie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Germaine Richier “Cal cu șase capete, 1953, bronz 0,95 m, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.