1968(5)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 5, Mai, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Victorie, sculptură Ion. Gr. Popovici, FOTO—Florin Dragu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.