1969(9)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 9 (105), Septembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, PREZENTAREA TEHNICĂ—S. Ciubotaru, COPERTA I—Portretul colosal al lui Constantin (secolul al IV-lea e.n. Roma, Palatul Conservatorilor), COPERTA IV—Mînă gigantică dintr-o marmură antică (Roma, Palatul Conservatorilor), FOTO—Dan Er. Grigorescu, EXEMPLARUL—10 Lei.