1974(5-6)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 5-6 (160-161), Mai-Iunie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Bălcescu de Mircea Spătaru, EXEMPLARUL—10 Lei.