1974(9-10)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 9-10 (164-165), Septembrie-Octombrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Wanda Mihuleac, O emblemă vie, desen, EXEMPLARUL—10 Lei.