1976(10-11-12)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 10-11-12 (189-190-191), Octombrie-Noiembrie-Decembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—André Malraux, în sanctuarul de la Elephanta, lîngă bustul colosal al triadei Maheçamurti (India, secolul VI).