1976(6)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 6 (185), Iunie, PREZENTAREA ARTISTICĂ ȘI COPERTA—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, PREZENTARE TEHNICĂ—SANDA GUSTI.