1978(1)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 1 (204), Ianuarie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Isamu Noguchi: Avatar, bronz (1946), PREZENTAREA TEHNICĂ—SANDA GUSTI, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, CORECTURA—Lida Igiroșianu, EXEMPLARUL—7 Lei.