1978(5-6)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 5-6 (208-209), Mai-Iunie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—GOYA: Mare color adormit, desen 1824-28, distrus, PREZENTAREA TEHNICĂ—SANDA GUSTI, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—14 Lei.