1978(7-8-9)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 7-8-9 (210-211-212), Iulie-August-Septembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Orizont interior, imagine fotografică de Matei Lăzărescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—SANDA GUSTI, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—21 Lei.