1979(1-2-3)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 1-2-3 (216-217-218), Ianuarie-Februarie-Martie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Ion Gheorghiu, atelier (foto: Mihai Oroveanu), TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—21 Lei.