1979(11-12)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 11-12 (226-227), Noiembrie-Decembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Ion Bitzan “Cartea Infinită”, “Pagina lui Q”, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—14 Lei.