1979(6)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 6 (221), Iunie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—În absolutul geometriei: Epidaur, FOTO—Cristina Hăulică, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—7 Lei.