1979(7-8-9)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 7-8-9 (222-223-224), Iulie-August-Septembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—”Vicklinger”, structură, lemn și lînă, de Kirsten Gregers Jensen, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—21 Lei.