1982(10-11-12)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

Revistă de sinteză editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Literatură universală, arte, dialogul culturilor, Nr. 10-11-12 (262-263-264), Octombrie-Noiembrie-Decembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR RESPONSABIL DE NUMĂR–Andrei Brezianu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Dezghețul, fotografie din albumul “Finland Creates” (Gummerus), TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică.