1985(1-2-3)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de sinteză editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Literatură universală, arte, dialogul culturilor, Număr Omagial (289-290-291), Ianuarie-Februarie-Martie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Doina Dumitrescu, REDACTORI RESPONSABILI DE NUMĂR—Dana Dumitriu, Ilieș Câmpeanu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Geta Brătescu, Orizont vertical 186×186 cm, FOTO—Mihai Oroveanu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică.