1985(4-5-6)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de sinteză editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Literatură universală, arte, dialogul culturilor, Nr. 4-5-6 (292-293-294), Aprilie-Mai-Iunie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Doina Dumitrescu, REDACTOR RESPONSABIL DE NUMĂR—Dana Dumitriu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Horia Bernea Coloană la Văratec ulei pe pînză 1985, FOTOGRAFIE COLOR—Mihai Oroveanu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică.