1985(7-8-9)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de sinteză editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Literatură universală, arte, dialogul culturilor, Nr. 7-8-9 (295-296-297), Iulie-August-Septembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Doina Dumitrescu, REDACTOR RESPONSABIL DE NUMĂR—Dinu Flămând, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Paul Vasilescu “Coloane ale istoriei”, FOTOGRAFIE—Mihai Oroveanu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică.