1979(4-5)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 4-5 (219-220), Aprilie-Mai, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Ecoul de Vasile Gorduz, o temă clasică într-o viziune modernă, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—14 Lei.