1950(3)
Viața Românească
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă a Uniunii Scriitorilor din R.P.R., Apare sub conducerea unui comitet de redacție, Anul III, Nr. 3, Martie, Imprimeria Națională București.