1956(1)
Tînărul Scriitor
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă a uniunii scriitorilor din R.P.R., Anul V, Nr. 1, Ianuarie, REDACTOR ȘEF—Mihu Dragomir, COPERTA I—Asfaltarea Pieții Romane de Marcel Chirnoagă, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, București, EXEMPLARUL—1,50 Lei.