1956(3)
Tînărul Scriitor
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă a uniunii scriitorilor din R.P.R., Anul V, Nr. 3, Martie, REDACTOR ȘEF—Mihu Dragomir, COPERTA I—1907 de N. Vermont, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, București, EXEMPLARUL—2 Lei.