1956(6)
Tînărul Scriitor
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă a uniunii scriitorilor din R.P.R., Anul V, Nr. 6, Iunie, REDACTOR ȘEF—Demostene Botez, COPERTA I—Mihail Eminescu, portret de Camil Ressu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, București, EXEMPLARUL—2 Lei.