1983(3)
Viața Românească
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă editată de Uniunea Scriitorilor, întemeiată la Iași, în martie 1906, de un grup de intelectuali în frunte cu Constantin Stere și G. Ibrăileanu, Anul LXXVIII, Nr. 3, Martie, REDACTOR ȘEF—Ioanichie Olteanu, TIPARUL—executat la Întreprinderea poligrafică “Informația”, EXEMPLARUL—12 Lei.