1989
Haralamb Zincă—Coșciugul Agentului K-05
Personal Collection

< back

, ,

Roman, Casa Editorială “Odeon” București, COPERTA—Victoria Vlad, REDACTOR—Ina Bardan, TIPARUL—Polisib Sibiu, EXEMPLARUL—39 Lei.