1959
V. Frimu Popovici—Recompense și pedepse folosite de părinți
Personal Collection Vlad Material

< back

, , , ,

COLECȚIA—Societatea pentru răspîndirea științei și culturii, București.