1961
Alexandru Sahia—Întoarcerea Tatii din Război
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

EDITURA—Tineretului, ILUSTRAȚII—Traian Brădeanu, TIRAJ—30.140 exemplare, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—2.5 lei.