1961
Monografie Muzeul Arheologic Constanța
browsable at Dispozitiv

< back

, ,

Sfatul Popular al Regiunii Dobrogea, Lucrarea întocmită de colectivul științific al Muzeului Regional Dobrogea—secția arheologie din Constanța—sub conducerea tov. V. Canarache. TIRAJ—11.000, TIPAR—Întreprinderea Poligrafică nr.2, București, hîrtie cretată 100gsm.