1965
A.S. Pușkin—Versuri și proză
Personal Collection

< back

, , ,

Biblioteca școlarului, PREFAȚĂ—Tatiana Nicolescu, EDITURA—Tineretului, TIPARUL—Combinatul Poligrafic “Casa Scînteii”, EXEMPLARUL—4,25 Lei.