1966
Angela Ioan—Jean Renoir
browsable at Dispozitiv

< back

, ,

EDITURA—Meridiane, București, COPERTA II & III—Două instantanee cu regizorul Jean Renoir pe platoul de filmare, TIRAJ—12.000 exemplare, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—3.75 lei.