1972
Dumitru Micu—Tudor Arghezi
Personal Collection

< back

, , ,

EDITURA—Albatros, COPERTA—Cristea Müller, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, EXEMPLARUL—3,75 Lei.