1973
Atlas Botanic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

Editura Didactică și Pedagogică—București, AUTORI—Prof. Lucia Popovici, Dr. docent Conf. Univ. Constanța Moruzi, GRAFICIAN—Ion Toma, EXEMPLARUL—173 lei.