1975
Înălțimile se cuceresc
Personal Collection

< back

, ,

Antologie de proză contemporană pentru copii alcătuită în redacție de Delia Damirescu, EDITURA—Ion Creangă, București, PREZENTARE ARTISTICĂ—Victor Mașek, COPERTA & ILUSTRAȚII—Petre Vulcănescu, PLANȘE—-Victor Wegemann, TIPARUL—Combinatul poligrafic “Casa Scînteii”, EXEMPLARUL—17,50 Lei.