1975
Reflecții despre Fericire
browsable at Dispozitiv

< back

, , , ,

EDITURA—Politică, REDACȚIA—Literatură pentru Tineret, ANTOLOGIE—întocmită de M. Diaconu, COPERTA—Sașa Andrei, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—4 lei.