1976
Eugenia Popa Cohuț—Moartea Leului Rank
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

EDITURA—Ion Creangă, București, COPERTA & ILUSTRAȚII—Crina Ionescu, TIRAJ—24.700 exemplare, TIPAR—Întreprinderea Poligrafică Crișana, Oradea, EXEMPLARUL—3.5 lei.