1976
Nicolae Labiș—Poezii
Personal Collection

< back

, , ,

COPERTA—Slavnicu Anton, Antologie, postfață și bibliografie de Voicu Bugariu, EDITURA—Minerva, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “Galați”, EXEMPLARUL—6,25 Lei.