1977
Secunde Tragice, Zile Eroice
Personal Collection Mihnea Mihalache-Fiastru

< back

,

4 martie 1977—Din Cronica unui Cutremur, COORDONATOR—Aristide Buhoiu, SERIA—Reporter XX, EDITURA—Junimea, Iași, REDACTOR—Mircea Iacoban, TEHNOREDACTOR—Mihai Bujdei, TIRAJ—60.000 exemplare, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—18.50 lei.