1978
Întotdeauna Aici
browsable at Dispozitiv

< back

, ,

Antologie, prefață și note asupra ediției—Gheorghe S. Suciu, COPERTA & ILUSTRAȚIILE—Alexandru Cristea, EDITURA—Dacia, Cluj Napoca, TIRAJ—4.200 exemplare, TIPAR—Întreprinderea Poligrafică Cluj, EXEMPLARUL—18.50 lei.