1978
Otilia Cazimir—Scriei despre teatru
Personal Collection

< back

, , , ,

Ediție îngrijită, prefață și note de George Sanda, EDITURA—Junimea, Iași, COPERTA—Radu Ceontea, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Bacău, EXEMPLARUL—10 Lei.