1982
Alexandru Vlahuță—România pitorească
Personal Collection

< back

, , , ,

COLECȚIA—Cîntarea României, EDITURA—Sport Turism, COPERTA—Ilie Victor, în imagine reproducere după tabloul “Toamnă” de N.Grigorescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic “Casa Scînteii”, EXEMPLARUL—10 Lei.