1982
Cîntece pentru Tineret
browsable at Dispozitiv

< back

, ,

Uniunea Tineretului Comunist, Comitetul Central Ediție îngrijită—Nicolae Costin, Redactor—Gheorghe Carp, Editura—Didactică și Pedagogică, București.