1983
Mihai Nechiforn—Medicamentul prieten și dușman
Personal Collection

< back

, , , ,

COLECȚIA—Știința și tehnica pentru toți, Apare sub egida Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, SERIA—Medicină, EDITURA—Medicală, REDACTOR—Dr. N. Evian, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Iași, EXEMPLARUL—3,75 Lei.