1984
Almanahul Copiilor
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

Editat de Asociația Scriitorilor București, SECRETAR—Constantin Țoiu, COPERTA & PREZENTARE ARTISTICĂ—Vasile Olac, PREZENTARE GRAFICĂ—Cornel Catană, CORECTURA—Olimpia Perescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—25 lei.