1985
C. Ionescu-Tîrgoviște—Acupunctura, un mit, o știință
Personal Collection Vlad Material

< back

, , , , ,

COLECȚIA—Știința și tehnica pentru toți, Apare sub egida Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, SERIA—Medicină, EDITURA—Medicală, REDACTOR—Dr. Mariana Codreș, TIPARUL—Combinatul poligrafic “Casa Scînteii”, EXEMPLARUL—6,25 Lei.