1988
Abel Dărăban—Întreținerea vestimentației
Personal Collection Vlad Material

< back

, , , ,

COLECȚIA—Caleidoscop, EDITURA—Ceres, București, REDACTOR—Eugenia Dănescu, COPERTA—Nicolae Nicolescu, EXEMPLARUL—6,75 Lei.