1988
Dr. Mara Ricman—Copilăria, pubertatea, adolescența
Personal Collection Vlad Material

< back

, , , , ,

COLECȚIA—Știința și tehnica pentru toți, Apare sub egida Frontului Democrației și Unității Socialiste, SERIA—Medicină, EDITURA—Medicală, TIPARUL—I.P. Informația, EXEMPLARUL—5 Lei.