1990
Almanahul România Literară
browsable at Dispozitiv

< back

, ,

Literatură și Călătorii, COPERTA—Tudor Jebeleanu, COLABORATORI—Lucian Hanu & Doina Rodina, COORDONARE ARTISTICĂ—Elena Marinescu, REPRODUCERI FOTO—Lucian Ionică, Adrian Moldovan, Mihai Albu, TIPARUL—Casa Presei Casa Scînteii, București.