1977
Antoine de Saint-Exupery—Citadela
Personal Collection

< back

, ,

COPERTA I—Sergiu Dinculescu, EDITURA—Junimea, Iași, TRADUCERE—Șerban Florea, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Bacău, EXEMPLARUL—18 Lei.