1978
Virginia Woolf—Între Acte
Personal Collection

< back

, , ,

COLECȚIA—Globus, EDITURA—Univers, COPERTA I—llustrație de Sorin Dumitrescu, GRAFICA—Viorel Popescu, TRADUCERE—Frida Papadache, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—6,50 Lei.